leembouw technieken

stampleem-bouw

leem word in 2/3 van de hele wereld als bouw materiaal gebruikt.

Er zijn verschillende methoden om leem te gebruiken.

  • – Vakwerkhuis
  • – Houtleem
  • – Hout snipper leem
  • – Stamp leem
  • – Stro leem
  • – Hou snipper leem
  • – Adobie
  • – Bamboe leem

De klassieke vakwerkbouw is eeuwenlang de dominerende vorm van huizenbouw geweest in een groot deel van Europa (het Middellandse Zeegebied uitgezonderd). Waar hout, wilg en leem in de nabijheid in overvloed voorkwamen, was dit de goedkoopste manier om een redelijk stabiele hut, schuur of huis te bouwen.

De techniek wordt voor nieuwbouw nauwelijks meer toegepast. Wat er van deze vakwerkbouw nog over is, bestaat voornamelijk uit historische gebouwen.

Het vlechtwerk bestond uit verticale houten staken die in gaten en sleuven in de regels werden bevestigd. Hiertussen werden vervolgens twijgen gevlochten.


Stampleem

Stampleem wordt in aardvochtige toestand laagsgewijs in een bekisting gestampt.

Deze horizontale lagen zijn later waar te nemen in het oppervlak van de wanden, waardoor dit bouwelement met zijn aardlagen lijkt op een natuurlijk ontstane bodem. Materiaal en uitstraling vormen samen de indruk van een aardverbonden structuur, een gebouwde Geologie.

Als basismateriaal is leem met een steenaandeel geschikt, een materiaal dat in korrelopbouw vergelijkbaar is met beton. Aangezien weinig in de natuur gevonden lemen zich lenen voor stampleem, wordt er meestal nog een zand- tot grindaandeel aan toegevoegd. Net als bij leem-stuc kan er kleur aan de stampleem worden gegeven door middel van het toevoegen van verschillende kleien, lemen en/of andere toeslagstoffen.

Stroleem

Het strolemen gebouw wordt met de seizoenen mee gebouwd: plaats het skelet in de lente, breng stroleem aan in de zomer en laat het drogen in het najaar. De binnenafwerking kan in de winter en de lente gedaan worden.

Het bouwen van stroleem als opvulling van een houten skelet is niet alleen vanuit bio-ecologisch standpunt een goede manier van bouwen, in onze streken is het de meest geschikte manier van bouwen met leem door de goede isolatiewaarde. De twee basismaterialen bij de stroleemtechniek zijn stro en leem.

Wij werken samen met Tierrafino.