RENOVATIE , RESTAURATIE EN REPARATIE.

Ik ben bij uitstek reparateur en restaurateur van alle bestaande
plafonds, ornamenten en wanden van leem. Reparatie na taxatie van de
verzekering, bijvoorbeeld bij waterschade, scheuren of slijtage. Mijn
ervaring is dat het één keer per tien jaar sponzen van muren en
plafonds deze als nieuw doen verrijzen. De magie van leem is dat in
principe elke probleem hanteerbaar is. Mijn staat van dienst wat betreft
restauratie en reparatie is uniek in Nederland.

info@leembouw.org